Sälja guld

Vi betalar för 1gram guld, under 100g.

SEK 446

Gäller investeringstackor och mynt som väger under 100g.
Är den totala volymen på partiet över 250g blir det 100g priset.
Utbetalning sker omgående efter vi mottagit försändelsen.
Multiplicera din totala finguldsvikt med gram priset.
Observera att mynt har en finguldsvikt och en bruttovikt.