Sälja guld

Vi betalar för 100gram.

SEK 41 054

Gäller investeringstackor eller dylikt med en vikt från 100g/st.
Alternativt småtackor och mynt till en total volym av 250g.
Utbetalning sker omgående efter vi mottagit försändelsen.
Multiplicera din totala finguldsvikt med gram priset.
Observera att mynt har en finguldsvikt och en bruttovikt.