Sälja guld

Vi betalar för 1gram guld, under 100g.

SEK 353

Gäller investeringstackor och mynt, volymer under 100g.
Utbetalning sker omgående efter vi mottagit försändelsen.
Multiplicera din totala finguldsvikt med gram priset.
Observera att mynt har en finguldsvikt och en bruttovikt.